Szkoła Podstawowa nr 41Dyrektor Szkoły
mgr Anna Skurczyńska

Z-ca dyrektora Szkoły
mgr Alina Mgłosiek

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Mariola Kajzer
mgr Dorota Kubizna
mgr Joanna Bienek
mgr Katarzyna Kozioł
mgr Alicja Wolny-Piszka
mgr Irena Zuśka
mgr Małgorzata Dobrzańska
mgr Anna Dyrda
mgr Monika Szampera
mgr Magdalena Stefaniak
mgr Kamila Janus- Wieczorek
mgr Adriana Wołowczyk

JĘZYK POLSKI
mgr Patrycja Celta
mgr Katarzyna Porębska
mgr Marzena Żydek
mgr Andrzej Żydek

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Grażyna Berda
mgr Dorota Kubizna
mgr Aldona Droździoł
mgr Marzena Żydek

MATEMATYKA
mgr inż. Jolanta Prachnio
mgr Agnieszka Dobrowolska
mgr Iwona Mikoszek

HISTORIA
mgr Alina Mgłosiek
mgr Katarzyna Porębska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Bartosz Dobrowolski
mgr Bartosz Czolka
mgr Tomasz Rogala
mgr Kamil Wojciechowski

PRZYRODA
mgr Sabina Sibińska-Górka
mgr Lidia Jezuit

TECHNIKA
mgr inż. Jolanta Prachnio

MUZYKA
mgr Alicja Wolny- Piszka

INFORMATYKA
mgr Marzena Knoppik
mgr Monika Szampera

PLASTYKA
mgr Grażyna Osmala- Schreiber
mgr Grażyna Berda

RELIGIA
mgr Mariola Kajzer
mgr Urszula Malczewska
mgr ks. Szymon Badura

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Anna Skurczyńska

PSYCHOLOG
mgr Karolina Stokowska

PEDAGOG
mgr Wojciech Kloc

LOGOPEDA
mgr Wioleta Majewska

BIBLIOTEKA
Aleksandra Wylecioł
mgr Ewa Dziuba
mgr Aleksandra Janus-Holka
mgr Małgorzata Dobrzańska

ŚWIETLICA
mgr Aleksandra Janus-Holka - kierownik świetlicy
mgr Jolanta Wąsińska
mgr Monika Rosicka
mgr Lidia Jezuit
mgr Monika Hajde
mgr Andrzej Żydek

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
Krzysztof Postulka - referent
Joanna Dresler - główny księgowy
Ewa Baucz - intendent

PRACOWNICY OBSŁUGI
Halina Krajczyk - woźna
Stanisław Styrc - konserwator
Kornelia Blachucik, Beata Kołodziej,Urszula Postulka - kuchnia
Barbara Sobota, Jolanta Szampera, Krystyna Świerc, Eva Lisowska - panie sprzątające
Henryk Jóźwik, Andrzej Lemieszek, Jan Wypyrszczyk, Ryszard Piotrowski - dozorcy
Iwona Bierła - pielęgniarka
Laura Rybczyńska - inspektor BHP